تبلیغات
*****صدای بــاران***** - -به کدامین گناه

*****صدای بــاران*****

تو اگر میدانستی خنجر از دست رفیقان خوردن چه سخت است ازمن نمیپرسیدی که چرا تنهایی؟؟

-به کدامین گناه


-----به کدامین گناه از من گـرفــته شدی؟! -------
بــاورش با تو...!
تــورا دوست دارم

چـه فـرقی میکـند کــه چـرا؟!
یـا
از چــه وقت یـا چطور شـد کــه ...

چـه فرقی میکــند..؟
وقتــی تو بایـد باور کـنی
و
نمیکــنی
و

مـن بایـد فرامــوش کـنم کـه نمیکـنم....!

حـرف ِ مـن::
مـن همــه آدمـای ِ ایـن شهـر رو دوست دارم،
چــون یکیشـون و میشـناسم...
+شب ـهای ِ روشن


[ یکشنبه 13 مرداد 1392 ] [ 07:24 ب.ظ ] [ امید قنبرلو ] [ نظرات() ]