تبلیغات
*****صدای بــاران***** - بعد من.............

*****صدای بــاران*****

تو اگر میدانستی خنجر از دست رفیقان خوردن چه سخت است ازمن نمیپرسیدی که چرا تنهایی؟؟

بعد من.............


من که رفتم بنویسید دمش گرم نبود

              بنویسید صدا بود ولی نرم نبود

                  خانه درخاک وخدا داشت تماشایی بود

                                  بنویسید یه خط مانده به تنهایی بود

                                               بنویسید که با ماه کبوتر می چید

                                                    از لب زاغچه ها بوسه باور می چید

                                                                  بنویسید که با  چلچله ها الفت داشت

                                                                         اهل دل بود و بافاصله ها نسبت داشت

                                                                                دلش از زمزمه نور عطش  می بارید

                                                                                       ریشه در ماه ولی روی زمین می جوشید

                                                                                         بنویسید زبان داشت ولی لال نشد

                                                                                      بنویسید که پوسید ولی کال نشد

                                                                         پر طوفان غزل بود ولی سیل نداشت

                                                             بنویسید که دل داشت ولی میل نداشت

                                                      پنجه بر پنجره روشن فردا می زد

                                        وسعت حوصله اش طعنه به دریا می زد

                                    بنویسید به قانون عطش آب نداد

                          و کسی کودک احساسش را تاب نداد

               سرد و سرمازده از سمت کویر آمده بود

           کودکی که در هیات پیر آمده بود

تا صدای دل خود چند تپش فاصله داشت

گاه با فلسفه تنهایی کمی مسئله داشت

بنویسید که.......[ دوشنبه 18 شهریور 1392 ] [ 10:47 ب.ظ ] [ امید قنبرلو ] [ نظرات() ]