تبلیغات
*****صدای بــاران***** - مینویسم

*****صدای بــاران*****

تو اگر میدانستی خنجر از دست رفیقان خوردن چه سخت است ازمن نمیپرسیدی که چرا تنهایی؟؟

مینویسم

مینویسم از دل تنهام      از دل بی کس و رهایم

گر لحظه ی شوق دیدار یاری بود       شاید زندگی منم کمی شاد بود 

عشق واقعی تصیب هرکسی نشد     از شانس بد ماهم جزهمان هرکسی شدیم

دردهایم را به کی بگم که باورم کند     به هرکس گفتم مرا بازیچه ی عشق کرد 

آری این است زندگی بدون عشق       زندگی پر از غم و درد و تنهایی بی عشق 

66404844605848840559.jpg[ یکشنبه 5 آبان 1392 ] [ 11:11 ب.ظ ] [ امید قنبرلو ] [ نظرات() ]