تبلیغات
*****صدای بــاران***** - مگــــر خودت نگفــتی

*****صدای بــاران*****

تو اگر میدانستی خنجر از دست رفیقان خوردن چه سخت است ازمن نمیپرسیدی که چرا تنهایی؟؟

مگــــر خودت نگفــتی


مگــــر خودت نگفــتی خداحــافظ؟

پــس چرا وقتی گــفتم"به ســلامت" نگاهــت تلخ شــد؟

بــرو به ســلامت

دیگــر هــم ســراغم را نگــیر!

خســته تــر از آنم کــه بر ســر راهت بنــشینم

و دلــیل رفتنــت را جــــویاشــوم...[ دوشنبه 6 آبان 1392 ] [ 10:36 ب.ظ ] [ امید قنبرلو ] [ نظرات() ]