تبلیغات
*****صدای بــاران***** - نـخــی

*****صدای بــاران*****

تو اگر میدانستی خنجر از دست رفیقان خوردن چه سخت است ازمن نمیپرسیدی که چرا تنهایی؟؟

نـخــی

نـخــی سیـگار مـانـבه برایـم
بــرای همــــﮧ ی دلــتنگی هایم

مــن و شـب و تنــهایی و سیـگار
ڪـولــﮧ بار غـم و تـكیــﮧ بـر בیوار ...

پُـــــك اول بــﮧ حــرمت בلــم
پُـــــك بــعـבی بــﮧ حـرمت دلـت

بــﮧ حـرمت בلــم ڪــﮧ بـی هــوا شكست
بــﮧ حـرمت בلت ڪــﮧ باورҐ نـكـرב و رفـت


[ یکشنبه 12 آبان 1392 ] [ 09:17 ب.ظ ] [ امید قنبرلو ] [ نظرات() ]