تبلیغات
*****صدای بــاران***** - خـــانه قـــبـــر :

*****صدای بــاران*****

تو اگر میدانستی خنجر از دست رفیقان خوردن چه سخت است ازمن نمیپرسیدی که چرا تنهایی؟؟

خـــانه قـــبـــر :

خـــانه قـــبـــر :


قـــال رســـول الله :

◄ قـــبـــر هـــر روز پنـــج مرتبـــه انسان را صـــدا می زند :


" انا بیت الفقر فاحملوا الی کنزا "

1- من خانه فقر هستم با خودتان گنج بیاورید


" انا بیت الوحده ؛ فاحملوا الی انیسا "

2- من خانه ترس هستم با خودتان انیس بیاورید


" انا بیت الحیات ؛ فاحملو الی تریاق"

3- من خانه مارها و عقرب ها هستم با خودتان پادزهر بیاورید


" انا بیت الظلم , فاحملو الی سراجا "

4- من خانه تاریکی ها هستم با خودتان روشنایی بیاورید


" انا بیت التراب فاحملوا الی فراشا "

5- خانه ریگ ها و خاک ها هستم با خودتان فرش (زیر انداز) بیاورید
1) گنج : لا اله الا الله

2) انیس : تلاوت قرآن

3) پادزهر: صدقه , خیرات

4) چراغ : نماز نماز شب

5) فرش : عمل صالح


[ جمعه 15 آذر 1392 ] [ 12:09 ق.ظ ] [ امید قنبرلو ] [ نظرات() ]