تبلیغات
*****صدای بــاران***** - _شکست؟

*****صدای بــاران*****

تو اگر میدانستی خنجر از دست رفیقان خوردن چه سخت است ازمن نمیپرسیدی که چرا تنهایی؟؟

_شکست؟

_یه لیوان از تو اون کابینته بردار.
+خب.
_پرتش کن زمین.
+خب.
_شکست؟
+آره.
_حالا ازش عذر خواهی کن.
+ببخشید لیوان منظوری نداشتم.
_دوباره درست شد؟
+نه...
_متوجه میشی؟

[ چهارشنبه 11 دی 1392 ] [ 02:03 ق.ظ ] [ امید قنبرلو ] [ نظرات() ]